Teisinė informacija

nuotrauka
AKREDITUOTA PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą, kurio tikslas užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, gautų akredituotą pagalbą, informuoja, jog 2024 metais visoje Lietuvoje akredituotą pagalbą nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 23 pagalbos tarnybos.

Pagalbą turi teisę gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos bei asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Pagalbos galima kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

2024 m. sausio 1 d. priimto Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo tikslas užtikrinti ne tik lygias galimybes asmenims su negalia, bet ir skirti dėmesį lengvam informacijos prieinamumui, ypač informacijai apie pagalbos galimybes bei teikiamą pagalbą nukentėjusiems asmenims. Skaityti plačiau:

 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/

nuotrauka
X