Kaip įforminti globą bei rūpybą?

Mama po insulto tapo neveiksni. Norėčiau įforminti jos globą. Kokie tam reikalingi dokumentai?

Neveiksnaus žmogaus globa

Civilinio kodekso (toliau vadinama CK) 2.5 straipsnio 1 dalyje fizinio asmens veiksnumas apibūdinamas kaip fizinio asmens galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas. Įstatyme preziumuojama, kad fiziniam asmeniui veiksnumas atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės.

CK 2.10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kuomet fizinis asmuo dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu. Fizinį asmenį pripažinus neveiksniu, teismas jam skiria globėją.

Prašymą teismui pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Pareiškimas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu turi būti paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Atkreipiame dėmesį, kad jei fizinis asmuo dėl patirtų traumų ar ligos tampa neįgalus, tačiau neserga psichine liga ar silpnaprotyste, dėl ko to negalėtų suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis negali būti pripažintas neveiksniu ir globa jam negali būti nustatoma.

 Veiksnaus žmogaus rūpybos apiforminimas

CK 3.279 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būti nustatyta rūpyba.

Kreiptis į teismą dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti savo pareigų, gali pats asmuo, globos (rūpybos) institucija ar prokuroras.

Pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra – pagal asmens buvimo vietą. Pareiškime be kita ko turi būti nurodyti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo motyvai. Taip pat žinotina ir tai, kad teismas, prieš paskirdamas veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti savo pareigų, globėją, turi įvertinti duomenis apie rekomenduojamo globėjo teistumą ir administracinius teisės pažeidimus.

Dėl išsamesnės konsultacijos siūlome kreiptis į advokatus.

informacija paimta iš http://www.infolex.lt

Parašykite komentarą