Informacija apie globėjo – rūpintojo statusą

Veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą arba globos ir rūpybos institucijos (Socialinės paramos skyriaus) ar prokuroro pareiškimą gali nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją. Pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra – pagal asmens buvimo vietą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Rūpintinio (asmens, kuriuo yra rūpinamasi) neįgalumo pažymėjimas ir jo kopija;
4. Būsimo rūpintojo rašytinis sutikimas;
5. Būsimo rūpintojo giminystės ryšį ar santykį su rūpintiniu patvirtinantys dokumentai;
6. Būsimo rūpintojo medicininė pažyma apie sveikatos būklę.

Organizavimas asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo tam tikroje srityje bei teikimas socialinio darbuotojo išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje.

Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje. Pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje teismui gali pateikti asmens sutuoktinis, vaikai, tėvai.

Jei tokių asmenų nėra tuomet paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius.

Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir pateikia nustatytos formos prašymą šiai paslaugai gauti ir gauti socialinio darbuotojo išvadą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Asmeniui suteikiama išsami informacija apie būtinus pateikti dokumentus. Asmuo supažindinamas su galima atsakomybe, jam pateikus netikslius duomenis, nuslėpus informaciją ar įrodžius kliento piktnaudžiavimą valstybės atžvilgiu.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos gavėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą;
2. Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas SPS-1, SPS-2;
4. Medicininė pažyma apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje sveikatos būklę;
5. Pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
7. Dokumentai įrodantys giminystės ryšį ar santykį su globotiniu;
8. Būsimo globėjo pažyma apie gaunamas pajamas;.
9. Būsimo globėjo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F-046a);
10. Būsimo globėjo rašytinis sutikimas būti paskirtam globėju.

Socialinės paramos centro darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių esamas aplinkybes.

Parašykite komentarą